CJENIK

RAZVIJANJE NEGATIVA – 15,00 kn
RAZVIJANJE CB FILMOVA – 40,00 kn
IZRADA CD-a IZ NEG., DIA ILI MEDIJA (4 BASE) – 25,00 kn
IZRADA CD-a IZ NEG.,DIA ILI MEDIJA (16 BASE) – 50,00 kn
IZRADA CD-a KOD IZRADE SLIKA – 15,00 kn
KOPIRANJE NA CD ILI DVD – 30,00 kn
PRESNIMANJE VIDEO MATERIJALA NA DVD – 1h – 50,00 kn
FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE 4 kom – 35,00 kn
FOTOGRAFIJE ZA DOKUMENTE 8 kom – 45,00 kn
FOTOGRAFIJE ZA DOK. NAKNADNO 4 kom – 25,00 kn
FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU – PORTRET 3 kom 13X18 – 100,00 kn
FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU – PORTRET 2 kom 15X20 + 1KOM 20X30 – 160,00 kn
FOTOGRAFIRANJE U STUDIJU – 1 kom 20×30 + 2 kom 15×20 + 5 kom 13×18 – 200,00 kn
REPRODUKCIJA DIG. FOTOAPARATOM – 1 SNIMAK – 50,00 kn
FOTOGRAFIRANJE NA TERENU – 1h – 600,00 kn
SNIMANJE VJENČANJA (foto + video) PAKET 1 – 6.500,00 kn
SNIMANJE VJENČANJA (foto + video) PAKET 2 – 7.500,00 kn
FOTOGRAFIJA 9 X 13; 10 X 15 1-5 kom – 3,00 kn
FOTOGRAFIJA 9 X 13, 10 X 15 – 2,00 kn
FOTOGRAFIJA 10 X 15 DIA RAMICA I REZANI – 3,00 kn
FOTOGRAFIJA 13 X 13 – 4,00 kn
FOTOGRAFIJA 13 X 16; 13 X 18 – 4,00 kn
FOTOGRAFIJA 13 X 19 – 4,20 kn
FOTOGRAFIJA 13 X 13 – 13 X 19 IZ DIA RAMICA I REZANI – 5,00 kn
FOTOGRAFIJA 15 X 15 – 6,00 kn
FOTOGRAFIJA 15 X 20; 15 X 22 – 6,00 kn
FOTOGRAFIJA 15 X 24 – 7,00 kn
FOTOGRAFIJA 15 X 27 (panorama) – 10,00 kn
FOTOGRAFIJA 15 X 38 (panorama) – 20,00 kn
FOTOGRAFIJA 20 X 20 – 18,00 kn
FOTOGRAFIJA 20 X 25 – 18,00 kn
FOTOGRAFIJA 20 X 30 – 20,00 kn
FOTOGRAFIJA 20 X 38 (panorama) – 30,00 kn
FOTOGRAFIJA 25 X 25 – 30,00 kn
FOTOGRAFIJA 25 X 30 – 30,00 kn
FOTOGRAFIJA 25 X 38 – 35,00 kn
IZRADA FOTO POSJETNICA 100 kom (sa pripremom do 30 min.) – 150,00 kn
IZRADA FOTO KALENDARA 20X30 – 25,00 kn
IZRADA FOTO KALENDARA 25X38 – 35,00 kn
ISPIS INKJET A4 CRNO-BIJELO – 1,00 kn
ISPIS INKJET A4 COLOR – 5,00 kn
ISPIS NA CD/DVD – 8,00 kn
FOTOKOPIRANJE A4 – 0,50 kn
FOTOKOPIRANJE A4 COLOR – 2,00 kn
FOTOKOPIRANJE A3 – 1,00 kn
FOTOKOPIRANJE A3 COLOR – 4,00 kn
PLASTIFICIRANJE A4 – 15,00 kn
PLASTIFICIRANJE A3 – 30,00 kn
PLOŠNO SKENIRANJE DO A4 FORMATA – 10,00 kn
GRAFIČKA OBRADA NA RAČUNALU – 1h – 100,00 kn
MONTAŽA FOTOGRAFIJE – 15,00 kn
IZRADA FOTO ZAHVALNICA 10X15 – 1kom. – 5,00 kn
INDEX PRINT 10 X 15 – 5,00 kn
INDEX PRINT 13 X 13 (za CD) – 5,00 kn
INDEX PRINT 20 X 30 – 20,00 kn
SKENIRANJE NEGATIVA I DIAPOZITIVA FORMATA DO 6X9 NA 300 DPI – 6,00 kn
SKEN 9 X 13 1524 X 1075 / 300 dpi – 4,1 MB – 6,00 kn
SKEN 10 X 15 1818 X 1228 / 300 dpi – 6,4 MB – 6,00 kn
SKEN 13 X 18 1536 X 2138 / 300 dpi – 9,4 MB – 10,00 kn
SKEN 15 X 20 1830 X 2434 / 300 dpi – 12,8 MB – 15,00 kn
SKEN 15 X 22 1830 X 2692 / 300 dpi – 14,1 MB – 15,00 kn
SKEN 20 X 25 2434 X 3036 / 300 dpi – 21,1 MB – 20,00 kn
SKEN 20 X 30 2434 X 3638 / 300 dpi – 25,3 MB – 20,00 kn
SKEN 25 X 30 3036 X 3638 / 300 dpi – 31,7 MB – 40,00 kn
SKEN 25 X 38 3036 X 4536 / 300 dpi – 41,2 MB – 40,00 kn
ISPIS NA PLOTERU 30 X 45 – 50,00 kn
ISPIS NA PLOTERU 40 X 60 – 72,00 kn
ISPIS NA PLOTERU 50 X 70 – 105,00 kn
ISPIS NA PLOTERU 70 X 100 – 210,00 kn
ISPIS NA PLOTERU m² – 300,00 kn
KAŠIRANJE NA KAPAFIX 30 X 45 – 50,00 kn
KAŠIRANJE NA KAPAFIX 50 X 70 – 82,00 kn
KAŠIRANJE NA KAPAFIX 70 X 100 – 161,00 kn
KAŠIRANJE NA KAPAFIX m² – 230,00 kn
FOTO PUZZLE (SLAGALICA) 30 x 45 cm – 100,00 kn

Prema članku 90. Zakona o PDV-u obveznik nije u sustavu PDV-a
CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.03.2017.

KONTAKT

Miroslava Milića 12, 10000 Zagreb

tel: +385 (1) 3861 552
mob: +385 (91) 222 6206

E: fotoamigo.studio@gmail.com
F: www.facebook.com/fotoamigo.studio

RADNO VRIJEME:
PONEDJELJAK – PETAK: 09:00 – 20:00
SUBOTA: 09:00 – 13:00

OIB: 19394272696
MBO: 92477224

© FOTO AMIGO 2018.